top of page
Weizmann-Magazine

10 דברים שלא ידעתם על... | טל וינגרטן | 6.10.2020

חיים ויצמן - נשיאה הראשון של מדינת ישראל, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, מדען ויזם.

1. בגיל 11 אובחן ויצמן כמחונן. לימים כשרונו ופעילותו איפשרו לו לממן לימודים גבוהים לכל 12 אחיו ואחיותיו. 

2. חיים ויצמן נשא דרכון מספר 001.

3. 120 פטנטים רשומים על שמו, בינהם ייצור דלק באוקטן גבוה (ירוק), גומי סינטטי ואצטון מקליפות תפוחי אדמה ותירס. בנוסף, הוא פיתח תהליכים להכנת תחליפי בשר. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שימש האצטון לייצור קורדיט – חומר בערה ללא עשן שהחליף את אבק השריפה בתחילת המאה ה-20. ראש ממשלת בריטניה דאז ווינסטון צ׳רצ׳יל הבין שהסיכוי שבריטניה תעמוד במלחמה ארוכת טווח ללא אצטון הוא אפסי. קול קורא שמפרסם צ׳רצ׳יל מביא אליו את וייצמן, עם הרעיון לזקק אצטון ממחית תירס. לרשות וייצמן הועמדו מבשלות בירה ווויסקי, שבאמצעותן זיקקו הבריטים כמויות עצומות של אצטון.

4. חברת 'אל על' הוקמה בכדי להביא את חיים וייצמן משוויץ: בספטמבר 1948 עבר וייצמן ניתוח עיניים בשוויץ. היה צורך להביאו לארץ על מנת שיושבע לתפקיד נשיא המדינה הראשון, אלא שחברת תעופה אזרחית עדיין לא הייתה לישראל, ושוויץ כמדינה ניטרלית לא אפשרה להנחית מטוס צבאי בשטחה.  כפתרון נלקח מטוס 'סקיימאסטר' של חיל האוויר, אשר הוסב למטוס מסחרי: נפרסו שטיחים, הוספו מקרר, כורסאות מבתי מלון, והשם "אל על" נכתב על זנב המטוס. בנוסף, מלצר וחיילת גויסו כדיילים, כאשר סמל האיילה של דואר ישראל משמש כסמל מדיהם. 

5. משכורתו של חיים ויצמן כנשיא הקונגרס הציוני העולמי היתה דולר אחד לשנה.

6. ויצמן לא השתייך לאף מפלגה פוליטית.

7. ויצמן התאהב באשתו - ורה ויצמן - כשהיתה סטודנטית שלו, בזמן שהיה מאורס לסטודנטית אחרת.

8. ויצמן כתב במהלך חייו הבוגרים למעלה מ-200 אלף מכתבים. 

9. בזכות ויצמן הכירה ארה"ב בגבולותיה המורחבים (אזור הנגב) של המדינה היהודית העתידה לקום: בשנת 1947 סמך טרומן את ידו על תוכנית ועדת האו"ם בדבר חלוקת ארץ ישראל. פגישתו של טרומן עם נשיא ההסתדרות הציונית דאז חיים ויצמן שיכנעה אותו, בניגוד לעמדת מחלקת המדינה, להכליל את כל הנגב במדינה היהודית העתידה לקום, בניגוד לתוכנית החלוקה המקורית. 

10. באנגליה היה מוכר חיים ויצמן בשם צ'ארלס ויצמן. 

bottom of page